Update 9 juni 2021

Goed nieuws! Het protocol met beschermende maatregelen voor erediensten een heel stuk versoepeld. De details vind je hier: Heropstart | ARPEE

De belangrijkste wijziging is dat het aantal deelnemers (+ 12 jaar) aan een eredienst is nu maximum 100 binnen en 200 buiten. Er moet wel genoeg afstand zijn tussen de groepen van 4 personen. Dat betekent dat we in ons kerkgebouw ca. 70 mensen van 12+ mogen ontvangen en een onbepaald aantal kinderen van minder dan 12 jaar.

De dienst wordt tot we weer voltallig aanwezig kunnen zijn, ook via Zoom uitgezonden.
Wens je je in te schrijven voor een dienst, neem dan contact met ons op.

Update  26 april 2021

Het protocol met beschermende maatregelen voor erediensten zijn licht aangepast. Je kunt je hier lezen: Heropstart | ARPEE

De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd.

De belangrijkste zijn

 • De kerkbezoekers schuiven buiten aan met een afstand van 1,5 m tussenruimte tussen nietdakgenoten. Daarbij mogen geen groepen van meer dan tien personen ontstaan.
 • Natuurlijke ventilatie helpt ons bij de strijd tegen het virus.
  Aarzel niet om de ramen niet alleen na maar indien mogelijk ook tijdens de eredienst te laten openstaan.
  Het gebruik van een CO2-meter wordt aangeraden. Als meer dan 900 ppm wordt aangegeven, zijn aanvullende maatregelen aangewezen. Bij meer dan 1500 ppm is de grens overschreden
  om veilig in de ruimte te blijven.
 • We herinneren er ook nog eens aan dat het nu toegelaten is om met maximum van vijftien personen aanwezig zijn in het kerkgebouw.
  In de regelgeving staat niet meer dat het moet gaan om een ‘eredienst’.
  (kinderen van minder dan twaalf jaar hoeven hierbij niet te worden meegeteld).

——————————-

Update  8 maart 2021

Het protocol met beschermende maatregelen voor erediensten zijn licht aangepast. Je kunt je hier lezen: Heropstart | ARPEE

De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd.

De belangrijkste zijn

 • Toegelaten maximum aantal aanwezigen (telt voor heel het kerkgebouw)
  Met uitzondering van begrafenisdienst hangt het aantal mensen dat kan worden toegelaten af van de oppervlakte van het kerkgebouw: maximaal één persoon (kinderen t/m 12 jaar worden hierbij niet meegeteld) per 10 m², met een absoluut maximum van vijftien personen naast de predikant.
 • Voor begrafenisdiensten (na een overlijden) is er een uitzondering: daar zijn maximaal 50 personen toegelaten naast de predikant (ook hier worden kinderen t/m twaalf jaar niet meegeteld).
 • Individueel bezoek aan het kerkgebouw
  De algemene regels gelden. Er mag dus een maximum van vijftien personen aanwezig zijn in het kerkgebouw (kinderen van minder dan twaalf jaar hoeven hierbij niet te worden meegeteld).

Wel mogen geen kinderklassen of zondagschoolklassen plaatsvinden in het kader van de eredienst tegelijk met de eredienst voor volwassenen. Kinderen mogen dus wel aanwezig zijn tijdens en bij de eredienst voor volwassenen en hun aantal wordt dus niet meegerekend voor het maximum van 15 personen.

Uit respect voor de medemens leven we de maatregelen na.
We hopen en bidden dat de veiligheid spoedig zal verbeteren, zodat we weer met heel de gemeente of in ieder geval met grotere groepen samen kunnen komen.
De Minister van Justitie heeft zijn belofte bevestigd dat de erediensten niet zullen worden vergeten zodra er mogelijkheden zullen zijn om te versoepelen.

Update  28 januari 2021

De regels voor erediensten zijn in een aanpassing van het protocol van 28/01/2021 duidelijker.

Je kunt ze hier lezen: Heropstart | ARPEE
De wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd. De belangrijkste zijn dat het maximum aantal aanwezigen telt voor heel het kerkgebouw.

Wel mogen geen kinderklassen of zondagschoolklassen plaatsvinden in het kader van de eredienst tegelijk met de eredienst voor volwassenen. Kinderen mogen dus wel aanwezig zijn tijdens en bij de eredienst voor volwassenen en hun aantal wordt dus niet meegerekend voor het maximum van 15 personen.

Uit respect voor de medemens leven we de maatregelen na.
We hopen en bidden dat de veiligheid spoedig zal verbeteren, zodat we weer met heel de gemeente of in ieder geval met grotere groepen samen kunnen komen.
De Minister van Justitie heeft zijn belofte bevestigd dat de erediensten niet zullen worden vergeten zodra er mogelijkheden zullen zijn om te versoepelen.


Update 12 december 2020

De nieuwe coronaregels die ingaan op 12/12/2020 laten toe dat er lijfelijke erediensten strikte voorwaarden. Zo mogen er maximum 15 mensen + de predikant aanwezig zijn en moeten de beschermende maatregelen strikt nageleefd worden.

We blijven de erediensten uitzenden via Zoom en zullen die geregeld aanvullen met opname of uitzending vanuit het kerkgebouw. Wil je aanwezig zijn bij zo’n uitzending, stuur ons een bericht via het Contactformulier.
Houd er rekening mee dat er maximum 15 mensen aanwezig mogen zijn en dat we voorrang geven aan wie meewerkt aan de dienst (spreker, muzikanten, zangers, …).

Via het Infoblad ontvang je de details.

Buiten de eredienst is het ook  toegelaten om met maximum 4 personen individueel het gebedshuis  te bezoeken, mits inachtname van de regels: afstand, mondmasker, handen ontsmetten bij binnenkomen en buitengaan, …

De details van de regels vind je hier: www.arpee.be/heropstart en in het Staatsblad

——————————————————————————————————

Update 2 november 2020

De nieuwe coronaregels die ingaan op 2/11/2020 verbieden lijfelijke erediensten. Daarom gaan onze diensten weer ‘online’ door: elke zondag om 10u via  de app ‘Zoom’.
Via het Infoblad ontvang je de details.
Wil je  een dienst ‘bijwonen’  en het lukt niet, stuur ons een bericht via het Contactformulier.

Het wat wel toegelaten wordt is: maximum 4 personen in een gebedshuis, mits inachtname van de regels: afstand, mondmasker, handen ontsmetten bij binnenkomen en buitengaan, …

De details van de regels vind je hier: www.arpee.be/heropstart

——————————————————————————————————————

Update 24 oktober 2020: GOED NIEUWS! Het protocol zoals u dat hieronder leest, wordt verlengd. Dat betekent dat de eredienst op zondag kan blijven doorgaan in het gebouw Heilig Hartkerk. Deze verlenging wordt op 19 november geëvalueerd door de overheid.
Omwille van de dramatische stijging van het aantal besmettingen, vragen we u om dit protocol strikt na te leven. Blijf ook vriendelijk tegen de leden van het coördinatieteam die de regels doen naleven 🙂  Dankzij naleven van de veiligheidsregels, kunnen de erediensten blijven doorgaan.

REGELS VOOR ELKE SAMENKOMST IN HET KERKGEBOUW (update 10 oktober 2020)

We doen de diensten op een veilige manier.  We zijn wettelijk verplicht om het ‘protocol voor erediensten te volgen’ (net zoals dat is voor andere sectoren: musea, culturele centra, enzovoort.
Deze regels gelden voor elke religieuze samenkomst. Dus ook voor gebedssamenkomsten, Bijbelstudies,…
Het is niet altijd prettig om de regels te volgen, maar ze zorgen er wel voor dat we op relatief veilige manier kunnen samenkomen.

Hier lees je de belangrijkste regels (update 10 oktober 2020)

 • Blijf thuis indien je in contact kwam met een Covid-patiënt of je ziektesymptomen hebt zoals luchtwegaandoeningen met koorts en hoesten. We vragen ook om rekening te houden met een verhoogd risico bij recente geschiedenis van hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, diabetes, verzwakte immuniteit of kanker. Ook de leeftijd speelt hierbij een rol.
 • Zet je mondmasker op voor je de kerk binnengaat en houd het ook na de dienst aan.
 • Ontsmet je handen en wacht op de coördinator die je naar je plaats begeleidt. Alleen wie op hetzelfde adres woont, mag naast elkaar zitten.
 • Houd van de andere mensen steeds 1,5 meter afstand en bij het zingen met mondmasker 2 meter.
 • Vermijd rondlopen, blijf op je stoel zitten.
 • Houd je persoonlijke spullen (Bijbel, handtas, …) bij de hand
 • Vermijd zoveel mogelijk toiletgebruik.
 • Verlaat de kerk onmiddellijk na de eredienst (achterste rijen eerst)
 • Vermijd samenscholing voor de kerk. Nieuw sinds deze week: met vier personen samen op straat staan is het maximum. De politie geeft bij overtreding onmiddellijk een bekeuring.MAAR probeer binnen de veiligheidsmarges goed voor elkaar te blijven zorgen. Veel mensen en gezinnen lijden geestelijk onder de social distancing. Gebruik de mogelijkheden die er wel zijn: samen met iemand gaan wandelen, een dierentuin bezoeken, videochatten (je kunt de Babbelbox van onze gemeente nog steeds gebruiken),  een kaartje sturen, een gewone brief, even aan de deur babbelen, …  Alle ideeën zijn welkom!

De uitgebreid versie van de regels vind je hier: www.arpee.be/heropstart

Blijf goed voor elkaar zorgen!


DE EREDIENST OP ZONDAG

!! BELANGRIJKE MEDEDELING !!  Vanaf Zondag 6 september om 16u00 weer dienst met heel de gemeente! 

Adres: Heilig Hartkerk, Antwerpsestraat op de kruising met de Eikenstraat (naast de A12).

Vanaf ons gebouw: 400 m wandelen naar de andere kant van het park.

Geen nood om je op te geven, iedereen is welkom.

We kijken er naar uit jullie te mogen verwelkomen!

In het Ledengedeelte onder “Mededelingen”‘ kunt u een brief van de oudsten aan de gemeenteleden raadplegen in verband met covid-19 maatregelen, specifiek voor ECV Boom.


REGELS VOOR ELKE (!) SAMENKOMST IN HET KERKGEBOUW EN OP HET DOMEIN ERROND

We doen de diensten op een veilige manier.  We zijn wettelijk verplicht om het ‘protocol voor erediensten te volgen’ (net zoals dat is voor andere sectoren: musea, culturele centra, enzovoort.
Deze regels gelden voor elke religieuze samenkomst. Dus ook voor gebedssamenkomsten, Bijbelstudies,…
Het is niet altijd prettig om de regels te volgen, maar ze zorgen er wel voor dat we op relatief veilige manier kunnen samenkomen.

De belangrijkste regels zijn:   (zie update hierboven)

STEWARD: elke week staat een steward (m/v) aan de voordeur van de kerk. Die gaat je ontvangen en begeleiden naar je (gereserveerde) plaats.

De stewards kunnen hier hun ‘Checklist’ downloaden: Checklist_voor_de_steward_versie_17_07_2020.docx


WAT MAG WEL?

We moedigen de gemeenteleden aan om warme contacten te onderhouden, elkaar op te bouwen en voor elkaar te zorgen.

Daarvoor zijn er nog heel wat manieren. Enkele voorbeelden:

 • In de eigen bubbel samen naar de dienst kijken en nabespreken.
 • Samen een sportieve activiteit doen.
 • Andere communicatiemiddelen gebruiken (de Babbelbox, bellen, mailen, vergaderen via Zoom, bezoekjes, een brief, een kaartje,…)

Je vindt alles wat wél mag op deze site van de overheid.


MEER DETAILS EN VORIGE UPDATES…

UPDATE op 18  juli: wegens de stijging van de coronacijfers gaat de politie van Boom weer actief de coronamaatregelen controleren en zonder waarschuwing beboeten.

UPDATE op 11 juli: vanaf heden gelden voor religieuze samenkomsten dezelfde regel als voor culturele evenementen, winkels, bioskopen, enzovoort: een mondmasker moet altijd gedragen worden op het domein van de kerk, behalve door kinderen tot 12 jaar. Een overtreding kan leiden tot een boete van 250 euro per persoon, met altijd een boete van minimum 750 euro voor de organisator en zelfs  tot een verplichte sluiting.
Omwille van de stijging van het aantal besmettingen,  voert de politie van Boom extra controles uit.

UPDATE op 8 juli: Brief van de oudsten over de heropstart van de diensten
met uitleg over: wanneer gaan de samenkomsten in de kerk door? Hoe inschrijven? …

UPDATE van 1 juli 2020:

Hier vindt u alle maatregelen die van toepassing zijn: www.arpee.be/heropstart

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen mee die van toepassing zijn voor de samenkomsten:

Waarschuwing:

 • Aan mensen met een vermoeden van besmetting wordt gevraagd thuis te blijven. Vooral die mensen die, hoe beperkt ook, symptomen hebben zoals luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ook mensen die onlangs in contact zijn geweest met covid-19-patiënten wordt gevraagd om thuis te blijven..
 • Aan zij die behoren tot de risicogroepen wordt gevraagd om grondig af te wegen of zij hun eigen gezondheid niet in gevaar te brengen door de samenkomsten bij te wonen. Risicogroepen worden omschreven als mensen van boven de 60, bij wie het risico met de leeftijd toeneemt en mensen met een recente geschiedenis van hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, diabetes, verzwakte immuniteit of kanker.

Het verloop van de eredienst:

 • Vergeet uw mondmasker niet. Dat moet u dragen gedurende de hele samenkomst. Enkel voor het nemen van brood en wijn, mag u dit even afzetten.
 • Er is geen vestiaire.
 • Er worden geen handen geschud, noch omhelsd of gekust.
 • De samenkomsten zullen 1 uur duren. (Iets minder zang, iets kortere prediking)
 • We houden iedere week Avondmaal, met aparte bekertjes en voorgesneden stukjes brood. Dit wordt niet aan elkaar doorgegeven, maar rondgedeeld.
 • Zingen is alleen toegestaan met een mondmasker en op een afstand van 2m.
 • Na de samenkomst is er mogelijkheid tot nakeuvelen met koffie, maar enkel zittend, waarbij de afstand van 1,5 m blijft gehandhaafd.
 • Wie in dezelfde woning woont mag vlak naast elkaar zitten (dus niet de sociale ‘bubbels’)
 • Verdere maatregelen zullen voor de samenkomst nog meegedeeld worden.

Op elke samenkomst is tenminste één coördinator (de dienstleider)  en een steward(ess) aanwezig die u verdere richtlijnen zal geven over bijvoorbeeld het gebruik van het toilet, het ontsmetten van de handen,…


Op de kalender van de gemeente vindt u alle diensten. Opgelet: er moet steeds op voorhand ingeschreven worden omdat het maximum aantal aanwezigen niet overschreden mag worden.

Heb je nog praktische vragen? Contacteer dan de mensen van de
‘coronawerkgroep’: Ben, Chantal, Katrijn & Sam.