Teams & Groepen

Onze gemeente organiseert activiteiten en programma’s voor verschillende doelgroepen, zoals:

  • Crèche
  • Kleuters
  • Lagere-school-kinderen
  • Tieners
  • Jeugd
  • Huisbijbelkringen

Meer info over één van deze groepen vindt u terug op de respectievelijke pagina’s onder dit menu.