Visie & Missie

We zijn gewone mensen uit Boom en omgeving. We noemen ons ‘evangelische’ christenen omdat in overeenstemming met het Evangelie willen leven.
Dat betekent dat we in de praktijk en in wat we zeggen het voorbeeld van Jezus Christus proberen te volgen.


We vormen  een levende gemeenschap waarin we voor elkaar zorgen, elkaar helpen om God nog beter te leren kennen.
Onze naam is ‘Christengemeente’, dat is een ander woord voor ‘kerk’.  We zijn aangesloten bij de koepelorganisatie “Evangelische Christengemeenten Vlaanderen” en onze kinder- en jeugdwerking valt onder het Evangelisch Jeugdverbond.
We zien onze gemeente als deel van het groter geheel van alle christenen over heel de wereld.


We willen betekenisvol zijn voor de samenleving en inspireren we vanuit de Bijbel.  Daarin lees je wie God is, wie je zelf bent en wat het doel is van ons bestaan. 

Zin om iets meer over de Bijbel te weten te komen? Welkom!


We trachten om met elkaar en onze omgeving om te gaan zoals Christus dat doet. Hij handelt in elke situatie vanuit liefde en brengt vrede en genezing, ook voor jou!


We zijn open voor  alle bewoners van onze wijk en daarbuiten.
Heb je een vraag? Wil je een eredienst bijwonen?

Je bent altijd welkom!